Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

5 maja odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego "Czytam Pismo Święte - Ewangelia wg św. Łukasza". Inicjatywa ta skierowana została do uczniów szkół gimnazjalnych w Toruniu. Była to druga edycja konkursu. Tym razem uczniowie wykazywali się znajomością Ewangelii wg św. Łukasza. Konkurs odbył się pod patronatem Jego Ekscelencji ks. bpa dra Andrzeja Suskiego - Ordynariusza Diecezji Toruńskiej, Ks. prof. dra hab. Zbigniewa Łepki SDB - Inspektora Salezjańskiej Prowincji z siedzibą w Pile, s. dr Elżbiety Sozańskiej - Wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej oraz Ks. kan. mgr Wojciecha Miszewskiego - Proboszcza parafii św. Antoniego w Toruniu. Organizatorem konkursu było Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu przy współpracy merytorycznej Wydziału Katechetycznego Diecezji Toruńskiej. Jego pomysłodawcą i koordynatorem był ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB. Konkurs miał dwa etapy. Etap finałowy został rozpoczęty przez gospodarza Szkół Salezjańskich w Toruniu ks. Mariusza Witkowskiego SDB. Do finału zakwalikowało się 8 gimnazjów z Torunia. I miejsce zajęła - Zofia Bach, gim. nr 15, II miejsce - Adam Górniak - gim. salezjańskie, III miejsce - Nikola Bogucka - gim. nr 2. Laureaci otrzymali dyplomy i piękne nagrody książkowe, finaliści natomiast wraz z dyplomami dostali Pismo Święte, które na pewno będzie im służyło do przygotowania się do kolejnych edycji konkursu "Czytam Pismo Święte". Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim katechetom dziękujemy za współpracę i przygotowanie uczniów.


Ks. Mirosław Wierzbicki SDB