Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Wyniki Egzaminu Gimnazjalnego

Uczniom i nauczycielom gratulujemy bardzo wysokich wyników Egazminu:
- w części humanistycznej średnia wyników wynosi 36,3 punktów, czyli jest o 11 punktów wyższa od średniej krajowej;
- w części matematyczno - przyrodniczej średnia wyników wynosi 35,6 punktów, czyli jest ponad 12 punktów wyższa od średniej krajowej;
- w części językowej średnia wyników wynosi 44,5 punktów, czyli jest ponad 16 punktów wyższa od średniej krajowej.

80 % uczniów uzyskało łączny wynik z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej powyżej 80 punktów.

Wśród najlepszych znaleźli się:


- Patryk Dombrowski 93 p. (43 z części hum. i 50 z mat-przyrod.)
- Paweł Litkowski 89 p. (42 z części hum. i 47 z mat-przyrod.)
- Marek Sobecki 89 p. (45 z części hum. i 44 z mat-przyrod.)
- Joanna Becmer 86 p. (50 z części hum. i 36 z mat-przyrod.)
- Adam Górniak 86 p. (41 z części hum. i 45 z mat-przyrod.)
- Klaudia Just 82 p. (44 z części hum. i 38 z mat-przyrod.)
- Sara Dombek 77 p. (37 z części hum. i 40 z mat-przyrod.)
- Sławomir Czerw 76 p. (36 z części hum. i 40 z mat-przyrod.)
- Tomasz Juźków 74 p. (37 z części hum. i 37 z mat-przyrod.)

W części językowej najlepsi okazali się:


Patryk Dombrowski 50 p.
Paweł Litkowski 50 p.
Adam Górniak 49 p.
Paweł Przybylski 49 p.
Joanna Becmer 48 p.
Kaja Grabowska 48 p.
Tomasz Juźków 48 p.
Emil Załuski 48 p.
Marika Chrzanowska 47 p.
Sławomir Czerw 47 p.
Michał Szeliski 47 p.
Klaudia Just 45 p.
Aleksandra Szwejkowska 45 p.

GRATULUJEMY!!!