Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Debata proekologiczna - "Czy nie ma rady na odpady?"

Debatę prowadzili uczniowie klasy III gimnazjum: Miłosz Klotz i Jan Malicki, którzy w ten sposób próbują zapracować na mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Na początku swoją prelekcję nt. elektroodpadów wygłosiła Pani Anna Makowska z Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego "Tilia". NastępniePani Grażyna Piskorska omówiła segregację odpadów . Wskazywała m.in. jak wygląda segregacja w naszej szkole na podstawie koszy do odpadów i ich zawartości. Następnie w otwartej dyskusji uczestnicy mówili o własnych propozycjach pozytywnych zmian w sprawie segregacji, zanieczyszczeń środowiska, codziennego zużycia energii, ekologicznych zakupów.

A oto najważniejsze wnioski z debaty:

1. Kontynuacja segregacji odpadów w szkole oraz zwrócenie uwagi na wagę tej sprawy w domu.
2. Skierujemy prośbę do dyrekcji szkoły o możliwość założenia pojemnika , do których będziemy mogli składować baterie.
3. Większość uczestników zdeklarowała się do używania ekologicznych toreb na zakupy, a nie korzystania z jednorazowych folii.
4. W miarę możliwości będziemy kupować produkty bez zbędnych opakowań.
5. Zwrócimy większą uwagę na odpady organiczne. Niedojedzoną żywność przekażemy psom, które pilnują terenu szkoły.
6. Poszerzymy wiedzę nt. elektroodpadów, wyszukamy najbliższy punkt ich zbiórki , aby je tam przekazywać.