Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Jak co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie CEO "Sejm dzieci i młodzieży". W czwartek 3 kwietnia odbyła się debata, w której udział wzięło ponad 100 osób. Wszystkich powitał ks. Dyrektor. Zaprezentowana została historia UE oraz wyniki sondażu. Przedstawiono ekspertów oraz wskazano cel debaty. Następnie głos zabrali eksperci. Pan prof. Andrzej Zybertowicz, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wskazał szanse jakie daje unia oraz sposoby na zminimalizowanie ewentualnych zagrożeń. Pan dr Przemysław Przybylski podzielił się swoimi doświadczeniami z kampanii wyborczej do PE sprzed 5 lat oraz wskazał inwestycje województwa dofinansowane z funduszy UE. Pan Jacek Kowalski pokazał bliskie nam miejsca w Toruniu, które nie powstałyby bez wsparcia unii. Po odpowiedzi ekspertów na liczne pytania sale podzieliliśmy na dwie części i w debacie "za i przeciw" szukaliśmy sposobów na wykorzystanie szans i ograniczenie zagrożeń płynących z członkostwa w UE. Głos zabrało wielu uczniów. W trakcie debaty spisywaliśmy wnioski.
Oto one:
1. Jako szkoła weźmiemy aktywny udział w akcji CEO "Młodzi głosują"
2. 9 maja zorganizujemy Szkolny Dzień Europy, którego celem będzie bliższe poznanie krajów członkowskich UE.
3. Konieczne jest bliższe poznanie UE, dlatego w każdej klasie na zajęciach WOS przeprowadzona zostanie lekcja, która będzie też kontynuacją debaty.
4. Przed wyborami do PE gazetkę ścienną samorządu uczniowskiego wykorzystamy do zamieszczania tam doniesień prasowych o kampanii w naszym mieście.
5. Przeprowadzimy konkurs plastyczny nt. "Fundusze europejskie wokół nas"
6. Zorganizujemy wyjście do kilku inwestycji, dofinansowanych z funduszy unijnych (np. Młyn Wiedzy)
7. Zorganizujemy spotkanie z ludźmi z naszego miasta, którzy rozwinęli swoją działalność dzięki funduszom unijnym.
8. Dla najstarszych uczniów szkoły zorganizować spotkanie z doradcom zawodowym w kierunku wykorzystania funduszy unijnych.

Więcej informacji o debacie na stronie tutaj