Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Co to znaczy być aktywnym obywatelsko?
Zupełnie na poważnie 1 kwietnia uczniowie Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu szukali sposobów na zaktywizowanie siebie nawzajem w życiu szkoły i w lokalnej społeczności. W szukaniu sposobów na aktywność pomagali nam eksperci: p. Tomasz Grześkowiak - dyrektor toruńskiego Domu Muz, p. Wojciech Lach - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, KM PSP Toruń, wiceprezes OSP w Papowie Toruńskim oraz p. Kamila Krajewska - instruktor tańca w Jagielski Dance Project.

A oto do jakich wniosków doszliśmy na koniec debaty:

- kontynuować podjęte akcje charytatywne w szkole (Szlachetna Paczka, Adopcja na odległość, zbiórki żywności dla ubogich rodzin itp.)
- utworzyć kącik prasowy w bibliotece
- w porozumieniu z nauczycielem WOS 10 minut każdej lekcji przeznaczyć na Hyde Park
- zorganizować i włączyć się w akcję pomocy potrzebującym w okresie świątecznym
- zorganizować wzajemną samopomoc uczniowską, korepetycje koleżeńskie po lekcjach
- promować aktywność obywatelską młodzieży na gazetce ściennej samorządu uczniowskiego
- zorganizujemy szkolne targi młodzieżowych inicjatyw i wolontariatu młodzieżowego
- coroczne wybory do Rady SU poprzedzać kampanią i debatą wyborczą