Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

W czwartek 3 kwietnia w godzinach popołudniowych z pomocą gości szukaliśmy dowodów na aktywność młodzieży w naszym mieście. Szukaliśmy też sensu aktywności młodzieży oraz możliwości zaangażowania się na terenie szkoły i miasta. Naszymi ekspertami w tym zakresie byli: p. Bartosz Jóźwiak - radny miasta Torunia, inicjator Młodzieżowej Rady Miasta, p. Joanna Porus oraz p. Lila Nachowicz, pracujące z chorymi dziećmi w Hospicjum "Światło" oraz w Szkole Specjalnej. Wśród najważniejszych wniosków zapisaliśmy:
1. podjąć współpracę ze Szkoła Specjalną i Hospicjum
2. akcja tworzenia bukietów z kwiatów polnych dla podopiecznych Hospicjum
3. zorganizować całodniowe wyjście dla grupy uczniów do Szkoły Specjalnej i Hospicjum i włączyć się tam w codzienną pracę
4. zorganizować wystawę prac plastycznych uczniów Szkoły Specjalnej w naszej szkole
5. zapoznać się bliżej z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta
6. kontynuować podjęte akcje charytatywne w szkole
7. zbadać opinię publiczną mieszkańców okolic naszej szkoły i podjąć wspólną inicjatywę wniosku do budżetu partycypowanego