Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

"Fundusze unijne. Czy naprawdę nam pomagają?"


Podzieliliśmy się na dwie grupy, z których jedna mówiła, że największą szansą dla nas jest korzystanie z prawa swobodnego poruszania się i osadzania na terenie państw Układu z Schengen. Druga grupa podawała argumenty za tym, aby szanse jakie daje członkostwo wykorzystać w Polsce. Na koniec doszliśmy do następujących wniosków: - zorganizować spotkanie z ludźmi, którzy korzystają z funduszy unijnych w Polsce - zorganizować konkurs fotograficzny: "Unia wokół mnie" - wyszukać informacje nt. ludzi z Torunia i okolic, którzy rozpoczęli swoją działalność gospodarczą z pomocą środków unijnych, efekty zamieścić na gazetce ściennej - zorganizować wyjście do ośrodków, których rozwój dofinansowano ze środków unijnych (np. Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy") - na zajęciach WOS podjąć kontynuację debaty, przygotować lekcję o szansach, jakie UE daje w Polsce - podczas Dnia Europy w naszej szkole przygotować stoisko informacyjne o Unii Europejskiej.