Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Szkolenie wolontariatu

W Kaplicy Szkolnej dla uczniów naszego gimnazjum odbyło się szkolenie wolontariatu, które poprowadził o. Grzegorz Dobroczyński - jezuita i p. Hanna Kiedewicz - pedagog gimnazjum akademickiego. Spotkanie dotyczyło aspektu szeroko rozumianego szkolnego wolontariatu na rzecz osób potrzebujących. Zaproszeni goście opowiedzieli nam o wolontariacie na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskch, do którego chcemy się jako gimnazjum przyłączyć poprzez zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego w postaci telefonów komórkowych, mp 3, wokmenów, tabletów, konsol do gier. Zebrany sprzęt zawieziemy 15 maja do Lasek.