Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Salezjańskie Kolokwia Humanistyczne

Szanowni Państwo, Wśród rodziców uczniów naszej szkoły - nauczycieli akademickich, zajmujących się naukami humanistycznymi zrodził się pomysł organizowania cyklicznych spotkań pod nazwą Salezjańskie kolokwia humanistyczne, adresowanych zwłaszcza do młodzieży gimnazjalnej. W założeniu owe spotkania miałyby charakter wykładów, dyskusji panelowych, debaty oksfordzkiej, konwersatoriów. Pragniemy, aby koncentrowały się wokół człowieka jako istoty społecznej i jego twórczości. Opowiadały o historii, archeologii, literaturze, filozofii, kulturze. Celem kolokwiów byłoby pogłębianie zainteresowań uczniów humanistyką oraz zapoznanie ich z tematami aktualnie podejmowanym w nauce, a także - co równie istotne - zaangażowanie rodziców w edukację dzieci na płaszczyźnie szkolnej, poprzez współpracę z nauczycielami. Serdecznie zapraszamy do współdziałania wszystkich Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem, a jednocześnie uczestniczyć aktywnie w życiu szkoły. Uprzejmie prosimy o kontakt: Magdalena Wilczek-Karczewska (m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl). Pozostajemy z nadzieją, iż nasza inicjatywa spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem.