Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

"Światłoczułość pamięci - teatr pokoleń"

Grupa młodzieży z pierwszych i drugich klas gimnazjum pod opieką p. Agnieszki Paczkowskiej, p. Barbary Kowalskiej i p. pedagog Anny Walendziak bierze udział w projekcie "Światłoczułość pamięci - teatr pokoleń". W dniach 21-23 kwietnia odbyły się spotkania gimnazjalistów z seniorami z toruńskiego Domu Pomocy Społecznej oraz warsztaty organizowane przez animatorów ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych Tartak i z Domu Muz. Spotkania wzbudzały wiele pozytywnych emocji, a niesienie radości starszym i chorym osobom okazało się bardzo satysfakcjonującym zajęciem. Na podstawie szczerych rozmów z pensjonariuszami i zawartych w nich wspomnień międzypokoleniowa grupa tworzy teatralny spektakl, który swoją premierę będzie miał na początku czerwca. Przedstawienie będzie prezentowane w naszej szkole, w Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Muz.