Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Spotkanie Instruktorów

"Skauting nie jest wymyślony dla waszej uciechy, ale wiele wymaga. Nie zabierajcie się do skautingu dlatego tylko, że się wam podoba, lecz aby wprawiać się do służby dla swojego kraju. Wtedy posiądziecie ducha patriotyzmu." Bi- Pi

Raut Niepodległościowy jest tradycyjnym miejscem spotkania się Instruktorów Okręgu kujawsko-pomorskiego w celu pobudzenia i odnowienia w sobie ducha patriotyzmu. Tylko będąc Patriotami możemy być przykładem dla naszych podopiecznych. Takie spotkanie odbyło się 15 listopada 2008 r. w Szkołach Salezjańskich w Toruniu.

Bycie Patriotą w dzisiejszych czasach nie wiąże się już z oddawaniem życia i przelewaniem krwi za Ojczyznę, lecz z codzienną uczciwą pracą, przestrzeganiem prawa, szanowaniem tradycji narodowej. Zadanie to wymaga ciągłego redefiniowania, ze względu na zmieniające się okoliczności, więc my jako świadomi wychowawcy jesteśmy niejako zobowiązani do odkrycia i określania go na nowo. Miejscem wymiany spostrzeżeń, dyskusji oraz odkrywania zadań współczesnego patriotyzmu, jest właśnie Raut...

Tego roczny Raut odbył się w Szkole Salezjańskiej w Toruniu. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób. Oficjalne rozpoczęcie miało miejsce o godz. 18:00, następnie wspólnymi siłami stworzyliśmy portret Polaka Patrioty (każdy uczestnik Rautu przywoził swoją część obrazu). Kolejnym elementem Rautu był quiz, w którym można było wykazać się znajomością tradycji narodowej, historii oraz wiedzy o świecie współczesnym. Po IV rundach quizu nastąpiła uroczysta kolacja. Posileni i pokrzepieni do dalszych zmagań uczestnicy wzięli udział w finale. Zwycięska drużyna wybrała swoją ulubioną pieśń patriotyczną, którą w nagrodę mogła zaintonować. Po wspólnym odśpiewaniu "Przybyli Ułani" nastąpiło zawiązanie kręgu, a następnie uczestnicy- odnowieni patrioci- wrócili do swoich miast, środowisk i domów.