Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Obrona pracy doktorskiej

Dnia 26 maja o godzinie 12.00 odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Mirosława Stanisława Wierzbickiego SDB pt. "Nauczyciel-wychowawca w szkolnictwie salezjańskim. Tradycja i współczesność". Ks. Mirosław w pracy doktorskiej z zakresu pedagogiki zajął się nauczycielem w szkolnictwie salezjańskim analizując literaturę przedmiotu, by następnie przedstawić historyczne ujęcie pracy nauczyciela rozpoczynając od XVII, przez pedagogów współczesnych św. Janowi Bosko, po ty by ukazać system prewencyjny w działalności edukacyjnej założyciela salezjanów. W pracy podjęte były aspekty współczesnego nauczyciela oparte na badaniach jakie zostały dokonane wśród nauczycieli szkół wszystkich inspektorii polskich. Wnioski z tych badań jak również cała praca jest cenna ze względu szybki i prężny rozwój szkolnictwa salezjańskiego w Polsce i za granicą, jak również na stosunkowo nieliczną ilością publikacji na ten temat.

Promotorem pracy była pani profesor dr hab. Władysława Szulakiewicz, będąca kierownikiem katedry Historii Wychowania na Wydziale Pedagogicznym UMK w Toruniu. Recenzentami natomiast byli pan prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, dziekan tegoż wydziału oraz pani prof. dr hab. Stefania Walasek, prodziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktorant odważnie i precyzyjnie odpowiadał na pytania recenzentów oraz członków komisji egzaminacyjnej. Praca została pozytywnie oceniona na tajnym głosowaniu komisji egzaminacyjnej, do której został zaproszony również ks. Inspektor Zbigniew Łepko obecny na tej obronie. Dalsza część świętowania miała miejsce w restauracji "Pod Arsenałem" znajdującej się na przepięknej toruńskiej starówce.

Podczas obrony doktoratu obecna była rodzina, przyjaciele ks. Mirosława oraz współbracia z domów w Aleksandrowie i Bydgoszczy. Wśród nich byli obecni dyrektor szkolnej wspólnoty z Aleksandrowa ks. Roman Jachimowicz wraz z ks. dr Stanisławem Jankowskim. Ze wspólnoty parafialnej obecny był ks. dyrektor Jarosław Pizoń, a Bydgoszcz reprezentowali ks. dyrektor Stefan Makuracki i ks. Artur Dylewski.

Ks. Mirosławowi życzymy wielu sukcesów na polu naukowym i wychowawczym.