Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Dzień Rodziny - 1 czerwca 2008