Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Wieczór talentów - 28 kwietnia 2008