Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Sale lekcyjne 2009/2010

Sale lekcyjne 2013/2014