Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Dzień Edukacji Narodowej w kl. 1 - 3 SP