Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Wyniki w poszczególnych kategoriach
KLAS PIERWSZYCH


I miejsce - Krzysztof Podkrólewicz - SP nr 6
II miejsce - Alex Kruger - Zespół Szkół Muzycznych
III miejsce - Patrycja Karnowska - SP nr 1


KLAS DRUGICH


I miejsce - Maja Romanowska - Salezjańska SP
II miejsce - Marianna Bartłomiejus - Samołyk - Zespół Szkół Muzycznych
III miejsce - Oskar Bujałkowski - SP nr 6


KLAS TRZECICH


I miejsce - Małgorzata Myszkorowska - Zespół Szkół Muzycznych
II miejsce - Aleksandra Lewandowska - SP nr 34
III miejsce - Zuzanna Korycka - Salezjańska SP