Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16Wysoki wynik uzyskali:


Maria Sokala kl. 1b
Tomasz Domagalski kl. 2a
Antonina Frąckowiak kl. 2a
Zofia Raginia kl. 2a
Olga Wilińska kl. 2b
Antoni Chojnowski kl. 3b
Matylda Piotrowska kl. 3a

Wyróżnienia uzyskali:


Oliwia Jereczek kl. 1b
Piotr Karbowski kl. 1b
Nikodem Kułakowski kl. 1b
Bartosz Marcinek kl. 1a
Marcelina Marcinkowska kl. 1b
Paweł Osmański kl. 1
Marek Rauchfleisz kl. 1
Urszula Brukiewa kl. 2a
Maria Budkiewicz kl. 2a
Adam Grabowski kl. 2b
Tomasz Jańczak kl. 2a
Wiktor Kaszyński kl. 2a
Agata Moroz kl. 2a
Antoni Radkiewicz kl. 2b
Agata Rozynowska kl. 2b
Paula Tkaczyk kl. 2b
Karolina Ulman kl. 2a
Adam Wiśniewski kl. 2a
Agata Zjawiona kl. 2a
Agata Adamiuk kl. 3 b
Pola Korecka kl. 3 b
Agata Lewandowska kl. 3a
Zuzanna Maklakiewicz kl. 3a
Oskar Osowski kl. 3b
Julia Ostaszyk kl. 3a
Szymon Pelczar kl. 3a
Patryk Pietrzkowicz kl. 3a
Anna Zalfresso-Jundziłło kl. 3b
Maciej Moroz kl. 4a
Marek Jarocki kl. 5a
Helena Pietruszka kl. 5b
Stanisław Uszok kl. 5a