Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Salos w naszej szkole

8 kwietnia powołaliśmy Stowarzyszenie SALOS Toruń. Wśród 24 członków Komitetu Założycielskiego panowała jednomyślność niczym u pierwszych chrześcijan. Słowo wprowadzające skierował do obecnych Ks. Dyrektor Mariusz Witkowski. Przedstawił on główne cele i idee powoływanej do istnienia organizacji. Następnym etapem było zapoznanie ze Statutem, podejmowanie kolejnych uchwał i wybór członków zarządu.
Skład pierwszej kadencji Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Toruniu tworzą:
Pan Andrzej Górniak - prezes;
Ks. Krzysztof Szynkowski - wiceprezes;
Pani Małgorzata Grabowska - wiceprezes;
Pan Marcin Weinkauf - sekretarz;
Pani Agnieszka Szudy - skarbnik.

W dniu, kiedy zostaniemy wpisani do KRS zarząd stanie się prawomocny.
ks. Krzysztof Szynkowski