Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski ks. Jana Twardowskiego

10 maja już po raz szósty nasza szkoła zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego. Utwory zaprezentowali przedstawiciele szkół z Torunia i okolic: SP 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 18, 24, 27, Zespołu Szkół nr 8 , Zespołu Szkół Muzycznych, SP w Cierpicach, SP 2 w Chełmży, Zespołu Szkół w Zieleniu, oraz Salezjańskiej SP, byli też goście z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Prejsa w Chełmży. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok w 100 rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego!
Zwycięzcy:
Klasa 1
1. Amelia Mederowska - SP 5 oraz Jerzy Gil- Salezjańska SP
2. Antonina Wujków - Zespół Szkół Muzycznych
3. Miłosz Zieliński - SP 8
Klasa 2
1. Jakub Dobosz - Zespół Szkół Muzycznych
2. Cezary Wierzbowski - SP 6
3. Ida Klim -SP 24 oraz Julia Taruć - SP w Cierpicach
Klasa 3
1. Agata Cebula - SP 18
2. Anastazja Nocoń - Zespół Szkół Muzycznych oraz Radosław Lubiewski SP 6
3. Ewa Taruć - SP w Cierpicach oraz Grzegorz Araźny - Salezjańska SP
Galeria