Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

NOC SÓW 2015

Szkoły Salezjańskie, we współpracy ze Stowarzyszeniem "Ptaki Polskie", były organizatorem kolejnej toruńskiej Nocy Sów. Podczas zajęć warsztatowych młodzi ornitolodzy wraz z Rodzicami poznawali zwyczaje tych tajemniczych ptaków, a dr Michał Leszczyński ze Szkoły Leśnej na Barbarce bardzo ciekawie opowiadał o toruńskich sowach. Wydarzeniu towarzyszyła niezwykła wystawa 120 sowich portretów wykonanych przez uczniów naszych szkół. Najmłodsi uczestnicy wraz z Rodzicami podsumowali wieczór ogniskiem na Barbarce, a starsi wyruszyli do Lasu Piwnickiego na poszukiwanie puszczyka...