Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 56 648 64 16

FINAŁ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA I SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W TORUNIU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016
"Paweł Apostoł w Dziejach Apostolskich"

Za nami finał VII Konkursu Biblijnego organizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Salezjańskie w Toruniu oraz Dzieło Biblijne Diecezji Toruńskiej, odbywającego się pod patronatem Kuratorów Oświaty Województwa Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego. Tematem tegorocznej edycji konkursu była historia św. Pawła Apostoła w Dziejach Apostolskich. W konkursie na etapie szkolnym wzięło udział 1307 uczniów z 60 szkół podstawowych z terenu Diecezji Toruńskiej. Z etapu rejonowego, w którym uczestniczyło 125 uczniów, do finału awansowało 27 uczniów. Spotkali się oni 16 kwietnia 2016 roku w Szkołach Salezjańskich w Toruniu. Po napisaniu testu, w części ustnej konkursu uczestniczyło pięciu uczniów z najlepszymi wynikami, którzy prezentowali ustne wypowiedzi ukazujące św. Pawła jako "apostoła narodów". W skład Komisji wchodzili:
ks. kan. dr hab. Tomasz Tułodziecki - Przewodniczący Komsji Wojewódzkiej,
ks. mgr lic. Mariusz Wojnowski - Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej,
ks. mgr Paweł Żurawiński SDB - Przewodniczący Komisji Rejonowej,
ks. dr Dominik Domin,
s. mgr Damaris Pasiut - Przełożona Klasztoru Sióstr Józefitek w Toruniu,
p. mgr Joanna Mińko - Dobrzyńska - Sekretarz Konkursu.
Organizatorzy Konkursu dziękują ks. Mariuszowi Witkowskiemu SDB - Dyrektorowi Szkół Salezjańskich w Toruniu oraz Pracownikom Szkół Salezjańskich za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Gratulujemy zwycięzcom, a szczególnie uczniowi naszej szkoły Markowi Rauchfleiszowi za zajęcie III miejsca oraz jego katechecie ks. Krzysztofowi Szynkowskiemu SDB.