Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Wojewódzko - Diecezjalny Konkurs Biblijny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych "Paweł Apostoł w Dziejach Apostolskich" Etap Rejonowy w Szkołach Salezjańskich w Toruniu

Dnia 9 lutego 2016 roku odbył się etap rejonowy konkursu biblijnego. W diecezji toruńskiej zostały wyznaczone trzy rejony: Toruń - Szkoły Salezjańskie, Grudziądz - Bursa Szkolna Caritas oraz Brodnica - Bursa Szkolna Caritas. W Szkołach Salezjańskich w konkursie uczestniczyło 25 gimnazjalistów oraz 18 uczniów Szkół Podstawowych, którzy przeszli do tego etapu z etapów szkolnych. Byli to uczniowie z powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Przewodniczący Rejonowej Komisji Egzaminacyjnej - ks. Paweł Żurawiński SDB powołał dwie komisje rejonowe. W skład komisji gimnazjalnej wchodzili: ks. Krzysztof Szynkowski SDB (przewodniczący) oraz p. Wojciech Dembek i p. Joanna Dobrzyńska. Natomiast komisję dla szkół podstawowych tworzyli: siostra Damaris Pasiut (przewodnicząca) oraz p. Małgorzata Tomaszewska i p. Agnieszka Ingielewicz. Egzamin trwał 60 minut. Po zakończeniu etapu rejonowego komisje sprawdziły testy i przekazano wyniki Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Uczestnicy konkursu byli urzeczeni szkołą prowadzoną przez Salezjanów. Składamy serdeczne podziękowania ks. dyrektorowi Mariuszowi Witkowskiemu SDB, paniom wicedyrektor Lili Iglewskiej i Magdalenie Lutowskiej, pani Jadwidze Grobelskiej oraz członkom Komisji Konkursowych za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu. Ostatni etap finałowy, dla szkół podstawowych, odbędzie się w sobotę - 16 kwietnia 2016 roku w Szkołach Salezjańskich w Toruniu, a dla gimnazjów w środę - 13 kwietnia 2016 roku na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.