Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

We wtorek 1 września o godzinie 16.00 uczniowie szkół salezjańskich w Toruniu rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016 od uroczystej Eucharystii. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Pasterz Kościoła Toruńskiego ks. biskup Andrzej Suski. Razem z księdzem biskupem Mszę świętą koncelebrowali salezjanie prowadzący szkołę, a także ks. kanonik Wojciech Miszewski - proboszcz parafii pw. św. Antoniego i wicedziekan. W Liturgii uczestniczył także ks. prałat Wojciech Niedźwiecki - kapelan biskupa ordynariusza oraz ceremoniarz diecezjalny. Tegoroczna inauguracja była wyjątkowa, ponieważ przypadała w roku dwusetnych urodzin św. Jana Bosko i złotego jubileuszu kapłaństwa ks. biskupa Andrzeja. Jak zauważył ks. dyrektor Mariusz Witkowski SDB, tam gdzie jest biskup diecezjalny, tam jest inauguracja roku szkolnego i katechetycznego w diecezji. Ks. Biskup poświęcił uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej tornistry i przybory szkolne oraz złożył najserdeczniejsze życzenia. W szkołach salezjańskich w Toruniu naukę rozpoczęło ponad 500 uczniów. Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom życzymy, za ks. biskupem Andrzejem, dużo mądrości wypływającej z przyjaźni z Panem Jezusem.