Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Nagrodę otrzymali uczniowie:
Paweł Osmański
Marek Rauchfleisz
Piotr Karbowski
Maksymilian Kotelak
Wyróżnienia natomiast trafiły do Kingi Lewickiej, Marceliny Marcinkowskiej, Wiktorii Szymańskiej, Zofii Hrynkiewicz, Uli Brukiewy, Marysi Budkiewicz, Mateusza Karczewskiego, Antoniego Radkiewicza, Zofii Ragini, Adama Wiśniewskiego, Krzysztofa Osmańskiego, Weroniki Stańczak oraz Izabeli Troszczyńskiej.