Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Konkurs na projekt Sztandaru Szkoły

Rada Rodziców ogłasza konkurs na inspirację do projektu graficznego Sztandaru Szkoły. Celem konkursu jest wybór najciekawszych prac graficznych wykonanych przez uczniów naszej Szkoły, oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w inicjatywę zaprojektowania i wykonania Sztandaru Szkoły.
 
Zasady konkursu:
 1. Konkurs trwa od 11.12.2017 do 26.02.2018 roku.
 2. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły, każdy z uczniów może wykonać dowolną ilość prac.
 3. Prace uczniów:
  • powinny zostać wykonane w formacie A4,
  • należy je składać do sekretariatu szkoły do końca ferii zimowych czyli 26.02.2018,
  • pracę mogą być realizowane dowolną techniką - w tym z wykorzystaniem programów komputerowych,
  • wszystkie prace zostaną ocenione przez Jury oraz poddane głosowaniu społeczności szkolnej,
  • autorzy prac wybranych przez Jury, oraz autorzy prac które uzyskają najwięcej głosów otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców,
  • najlepsze prace będą wykorzystane jako inspiracje do wykonania sztandaru.