Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16

Szkoły Salezjańskie w Toruniu mają swój sztandar!

Z jednej strony pełna nazwa szkoły, czyli Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu, z rokiem jej założenia (1997 rok), wizerunek jej patrona - św. Dominika Savio i herb Towarzystwa Salezjańskiego, a więc organu prowadzącego i miasta Toruń, z drugiej zaś strony hasło "Bóg, honor, Ojczyzna" wypisane wokół godła Polski. Tak pokrótce można by było scharakteryzować nowy sztandar Szkoły Salezjańskiej, który poświęcił ks. biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej podczas uroczystej Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego, która miała miejsce w kościele św. Antoniego w Toruniu. Trzeciego września, o godzinie 16:00 w kościele wypełnionym po brzegi uczniami, ich rodzicami oraz kadrą pedagogiczną wraz z Wikariuszem Księdza Inspektora Salezjanów, ks. Adamem Popławskim, a także miejscowymi Salezjanami i księdzem proboszczem Wojciechem Miszewskim w prezbiterium, Pasterz Diecezji rozpoczął uroczystą Mszę Świętą. W kazaniu Ksiądz Biskup zaznaczył charakter służebny każdej szkoły katolickiej oraz potrzebę pomnażania talentów, jakie Pan Bóg ofiarował każdej młodej osobie. Po kazaniu została ukazana cała bogata symbolika sztandaru szkoły, którego poświęcenia dokonał ks. biskup Wiesław. W dalszej kolejności Wikariusz Księdza Inspektora, ks. Adam Popławski SDB zaprezentował wszystkim zebranym wspomniany sztandar i przekazał go Księdzu Dyrektorowi Mariuszowi Witkowskiemu SDB. Następnie został zaprzysiężony poczet sztandarowy, złożony z uczniów klas VIII i odbyło się ślubowanie całej społeczności uczniowskiej na nowy sztandar. W treści ślubowania usłyszeć można było m. in. zobowiązanie uczniów do wiernego naśladowania św. Dominika Savio oraz godnego reprezentowania Szkoły. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup jeszcze poświęcił plecaki pierwszoklasistów pełne nowych przyborów szkolnych, życząc wszystkim błogosławionego roku zmagań dydaktycznych, wychowawczych i duszpasterskich. Taka jest dobra tradycja Szkół Salezjańskich, że każdy nowy rok szkolny jest rozpoczynany popołudniową Mszą Świętą sprawowaną w kościele parafialnym św. Antoniego w Toruniu. Dopiero po uroczystej Eucharystii, uczniowie przechodzą do budynku szkolnego, do swoich klas, na pierwsze spotkanie z wychowawcą. Aktualny rok dla społeczności szkolnej jest dodatkowo wyjątkowy z tego powodu, że Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu przechodzi swoją rozbudowę i budowę domu zakonnego dla miejscowej wspólnoty salezjanów. W nowej części szkolnej oprócz wspomnianego domu zakonnego, znajdzie się miejsce na dodatkowe sale lekcyjne specjalistyczne (fizyczna, chemiczna i inne) z zapleczami, a także miejsce na szeroko pojętą administrację szkoły. Wszystko po to, aby w jak najlepszych warunkach pomieścić uczniów naszej szkoły, których z roku na rok przybywa, co potwierdza opinię, że oferta edukacyjna i wychowawcza Szkoły Salezjańskiej jest znana, ceniona w Toruniu i wokół grodu Kopernika. W końcu kto, jak nie "dobry chrześcijanin i uczciwy obywatel" poprowadzi naszą ojczyznę do moralnego i gospodarczego rozkwitu…
Ks. Bartłomiej Chmielewski SDB katecheta SPTS w Toruniu