Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Dzień Papieski

Dzień Papieski (16.10.2008)

W tym dniu szczególnie blisko byliśmy myślami przy naszym Papieżu Janie Pawle II. Uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w konkursie szkolnym nt: "Pontyfikatu Jana Pawła II". Reprezentacje klas odpowiadały na pytania, recytowały jego wiersze. Publiczność obejrzała przygotowane przez poszczególne drużyny scenki związane z Papieżem. W konkursie I miejsce zajęła klasa 4 - gratulujemy. Nagrodą był tort i inne słodkości ufundowane przez ks. dyrektora Mariusza Witkowskiego.

Uczniowie klas 1-3 przez cały tydzień, poprzedzający 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża, byli bardzo blisko myślami przy naszym Papieżu . Na zajęciach edukacyjnych czytali fragmenty książek o życiu tego wielkiego człowieka, czytali wiersze jego autorstwa i wiersze o nim samym. Wykonali piękne prace plastyczne poświęcone tej niezwykłej postaci, które zostały zaprezentowane na szkolnej tablicy.

Galeria