Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

MODLITWA I INTERGRACJA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

Dnia 25 stycznia w auli szkół salezjańskich w Toruniu odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne chłopców z Liturgicznej Służby Ołtarza i rodzin. Zorganizowane było ono przez samych członków tej grupy i ich opiekuna ks. Mirosława Wierzbickiego. Miało na celu wspólną modlitwę w intencji aspirantów, kandydatów, ministrantów, lektorów i ich rodzin. Ku naszemu zdumieniu pojawiło się bardzo dużo gości, którzy przybyli, by wspólnie w ten niedzielny poranek spędzić czas na modlitwie i refleksji. Eucharystię sprawował ks. Dyrektor Mariusz Witkowski przy koncelebrze ks. Mirosława. W programie tegoż dnia była Msza Święta, a po niej program artystyczny przedstawiający postać świętego założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego Jana Bosko. Najmłodsi z Liturgicznej Służby tj. aspiranci i kandydaci otrzymali legitymacje przynależności do niej. Legitymacja stała się dla nich znakiem i symbolem ich postanowień, gorliwej służby Bogu przy ołtarzu podczas szkolnych liturgii. Zachęcamy tych chłopców by swoje zamiłowanie do służby przenieśli na grunt parafialny w swoich rodzimych kościołach. Całą uroczystość rozpoczęła dźwięczna "Barka" uświadamiająca chłopcom ważny aspekt powołaniowy. W uroczystości tej towarzyszyła grupa muzyczna, którą reprezentowali Maciej Karaś, Mikołaj Dembek i Katarzyna Demska. Całość liturgii przygotowali ministranci pod przewodnictwem ceremoniarza Filipa Ponickiego, który czuwał nad przebiegiem ceremonii. Do służby było zaangażowanych większość ministrantów. Krucyferariuszem był Damian Chodyra, a Paweł Łagoda komentatorem. Maciej Piasecki i Damian Stybowski wystąpili w roli lektorów. Sześciu kolejnych chłopców przygotowało modlitwę wiernych. Wśród nich byli: Aleksander Zielski, Antoni Luc, Marek Jarocki, Dawid Lange, Mateusz Kapeliński i Kordian Grabowski. O dary ołtarza zatroszczyli się aspiranci i kandydaci. Po Komunii św. kandydaci z klasy II uwielbiali Boga refleksjami na temat "Żywego Chleba, który zstąpił z nieba". Po uroczystej Eucharystii miała miejsce przerwa na kawałek ciasta i ciepłą herbatę. Po niej natomiast Maciej Karaś zaprosił wszystkich do wysłuchania programu na temat ks. Jana Bosko. Wiadomości o założycielu Salezjanów przedstawili Wojciech Wituchowski, Artur Krauze i Damian Stybowski. Inni koledzy tj. Szymon Winiarski, Filip Lewandowski przestawili niektóre maksymy księdza Bosko uczące jak żyć by być blisko Boga. Po tym wystąpieniu lektorzy przedstawili tradycyjną scenkę spotkania Jana Bosko z Bartłomiejem Garellim. To spotkanie dało początek wielkiemu dziełu wychowawczemu w Turynie. Wszyscy goście wsłuchiwali się również w utwór wykonany przez Katarzynę Demską. Następnie Maciej Karaś zachęcił do śpiewu piosenki "Mówiłeś tak księże". Na zakończenie Mateusz Pawlak przeczytał podniosłą modlitwę do Księdza Bosko, prosząc w imieniu wszystkich chłopców o pomoc na drodze realizacji powołania ministranckiego. Całemu wydarzeniu towarzyszyły "służby specjalne" w postaci obsługujących sprzęt elektroniczny, przygotowujących stół dla gości, ołtarz i salę. Bez nich to spotkanie miałoby na pewno mniejszy efekt. Wśród nich byli: Kordian Grabowski, Kacper Kuczaba, Marcin Gęsicki, Michał Lewandowski. Wszystkim gościom i chłopcom dziękujemy. Mamy jednocześnie nadzieję na liczny udział w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 10 maja 2009 r. z okazji Uroczystości patrona ministrantów św. Dominika Savio.

Ks. Mirosław Wierzbicki sdb