Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Obłóczyny kandydatów

W szkołach Salezjańskich w Toruniu w dniu 15 października na uroczystej Eucharystii z racji przeżywanych Dni Papieskich otrzymali stroje lektorskie uczniowie klasy III Gimnazjum. Do grupy tej należeli Maciej Piasecki, Filip Ponicki i Kordian Grabowski. Po odpowiednim przygotowaniu podczas kursu lektorskiego w Dębnie ks. Mirosław Wierzbicki uroczyście obłóczył ich w alby i pasy. Alba jest strojem dla lektorów, których szczególnym zadaniem jest proklamacja Słowa Bożego podczas liturgii. Życzymy, zatem nowym lektorom mocy Bożej w poznawaniu Pisma Świętego i przekazywania go innym osobom.

W tym samym dniu podczas kolejnej Eucharystii sprawowanej z klasami I-II ks. Mirosław obłóczył również aspirantów tj. uczniów klas I Szkoły Podstawowej. Zostali oni przepasani białymi szarfami, które mają symbolizować, że przygotowują się do służby ministranckiej. Uczniowie klas II Szkoły Podstawowej otrzymali natomiast szarfy w kolorze niebieskim. Kolor szarf ma odznaczać ich w kolejnym etapie formacyjnym w Liturgicznej Służbie Ołtarza. W sumie zostało obłóczonych 23 chłopców. Na uroczystości tej obecni byli niektórzy rodzice i inni krewni.

W bieżącym roku w szkołach Salezjańskich w Toruniu Liturgiczna Służba Ołtarza powiększyła się do 56 osób, co stanowi ok. 1/4 wszystkich uczniów. Tak duża liczba staje się znakiem, iż dzieci i młodzież kroczą za Chrystusem poznając go na Eucharystii, zbiórkach ministranckich, rozrywce i sporcie. Niesie to z sobą dobrą integrację oraz otwarcie na lepszą współpracę w szkole i w swoich parafiach.

Wszyscy uczestniczą w konkursie na ministranta miesiąca zdobywając promocyjne punkty za uczestnictwo w zbiórkach, na Mszach św. niedzielnych i szkolnych. Premiowane są również wiadomości na temat służby, ceremonii i liturgii. Na zakończenie miesiąca trzech ministrantów mających największą ilość punktów otrzymuje dyplom z nagrodą. Otrzymane punkty będą się liczyły do całorocznego konkursu na ministranta roku, który otrzyma statuetkę św. Dominika Savio "Ministrant roku".

Każda grupa wiekowa będzie miała trzech najlepszych, zatem każdego miesiąca nagrodzonych będzie 9 osób. Zachęcam, zatem do zdrowej rywalizacji i współpracy zgodnie z zasadami ministrantów:

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.


Wszystkich uczestników Liturgicznej Służby Ołtarza zapraszam na zbiórki:
1.Klasy I-II Szkoła Podstawowa -poniedziałek godzina 13.40-14.25
2.Klasy III-VI Szkoła Podstawowa - czwartek godzina 14.35-15.15
3.Gimnazjum - wtorek godzina 14.35-15.15


Ks. Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB
Opiekun ministrantów