Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

XI Rajd pt. "Jestem wolny, kocham siebie, nie chcę się niszczyć"