Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Zgrupowanie ministrantów ze Szkół Salezjańskich w Toruniu

Grupa ministrantów jest z jedną z inicjatyw wychowania religijnego w Szkołach Salezjańskich w Toruniu. Są oni podzieleni na trzy zespoły: uczniowie klas szkoły podstawowej I-II i III-VI. Uczniowie gimnazjum tworzą odrębny etap formacyjny. Po raz pierwszy w historii szkoły grupa ta liczy sobie 60 osób, co stanowi ponad 1/4 wszystkich uczniów Szkół Salezjańskich w Toruniu. Ministranci ci w dniach 13-14 września wraz z opiekunem ks. Mirosławem Wierzbickim SDB, wyjechali na swoje zgrupowanie, które miało na celu programację roku wybór władz ministranckich oraz integrację. W programie zgrupowania miały miejsce spotkania formacyjne, modlitewne oraz sportowe. Były one urozmaicone przy wspólnym biesiadowaniem przy grilu i zakończone zostało zjedzeniem dobrej pizzy. W niedzielę wszyscy uczestniczyli we Mszy św. w kościele parafialnym, po czym mogli korzystać z pomieszczeń oratoryjnych w celach formacyjnych i rekreacyjnych. Młodzież korzystała również z nowego boiska grając mecz piłki nożnej z grupą ministrantów z parafii Aleksandrowskiej. Sobotni wieczór ministranci spędzili przy tężniach w Ciechocinku, gdzie można było doświadczyć mocy uzdrawiającego powietrza. Pobytowi ministrantów towarzyszyła dobra atmosfera współpracy i modlitwy.

Do władz ministrantów zostali wybrani prezesi gimnazjum i szkoły podstawowej.

W gimnazjum zarządzać będzie uczeń klasy III Maciej Piasecki, a jego pomocnikami będą wice prezesi:

Filip Ponicki - wice prezes ds. liturgicznych (klasa III GTS)
Mikołaj Dembek - wice prezes ds. sportowych (klasa III GTS)
Michał Lewandowski - wice prezes ds. organizacyjnych (klasa II GTS)


W szkole podstawowej prezesem został uczeń II klasy gimnazjum Maciej Karaś, a jego współpracownikami są:

Damian Chodyra - wice prezes ds. organizacyjnych (klasa VI SPTS)
Szymon Winiarski - wice prezes ds. sportowych (klasa VI SPTS)
Jakub Strzelka - wice prezes ds. liturgicznych (klasa VI SPTS)


Zarządowi Liturgicznej Służby Ołtarza życzymy wytrwałości w pracy, formacji oraz służbie Bogu i ludziom.