Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Wycieczka klas 4-6, 17 - 18 maja 2008