Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16

Nowo mianowany Ksiądz Inspektor

Tak jak każde państwo potrzebuje ciągłości w sprawowaniu władzy, tak jest podobnie w Kościele, także w naszym Zgromadzeniu Salezjańskim, tylko z jedną zasadniczą różnicą: władza w Kościele ma być wyrazem służby na wzór Chrystusa Pana, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28). Ten element sprawowania władzy podkreślił w swoim przemówieniu nowo mianowany Ksiądz Inspektor, czyli przełożony wyższy naszej Salezjańskiej Inspektorii pw. świętego Wojciecha z siedzibą w Pile. Został nim ks. Tadeusz Itrych, a miało to miejsce 13 czerwca w salezjańskiej parafii w Bydgoszczy, a świadkami tego wydarzenia były delegacje wszystkich placówek naszej salezjańskiej inspektorii. Nasza toruńska delegacja także była obecna w Bydgoszczy i dziękowała Bogu za dar nowego Księdza Inspektora i nowego Księdza Radcy Regionalnego Romana Jachimowicza oraz ustępującego z urzędu Księdza Radcy Regionalnego Tadeusza Rozmusa.