Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 056 648 64 16

Warunki finansowe


Nauka w Salezjańskiej Szkole Podstawowej i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego jest odpłatna. Miesięczne czesne wynosi 450zł i jest płatne przez 12 miesięcy w roku.

Przy składaniu podań uiszczana jest opłata wpisowa w wysokości 450zł (w tym 250zł bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej). Opłata wpisowa w wysokości 200zł podlega zwrotowi w przypadku nie umieszczenia kandydata na liście uczniów przyjętych do klas pierwszych.


Opłaty prosimy kierować na konto:

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio
ul. św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń
Numer rachunku - 08 1600 1084 1844 7293 6000 0002
Bank - BNP Paribas Bank Polska SA