Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 56 648 64 16

Wyniki etapu szkolnego konkursu przedmiotowego z przyrody w szkole podstawowej.

W etapie szkolnym wzięło udział 49 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:
Klasy 5
Witoria Szymańska (81,25%)
Mateusz Sobecki (77,25%)
Piotr Karbowski (86,25%)
Zofia Hryniewicz (73,75%)
Alicja Jędrzejewska (65%)
Marek Rauchfleisz(88,75%)
Klasy 6
Maciej Ziemiański (83,75%)
Paula Tkaczyk (90%)
Mateusz Karczewski (78,75%)
Kornelia Borysewicz (71,25%)
Mikołaj Kęska (65%)
Zofia Raginia (82,5%)
Urszula Brukiewa (82,5%)
Maksymilian Kotelak (81,25%)
Bartosz Kamiński (67,5%)