Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 056 648 64 16

Pracownie w szkole


Nowa pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa została wyposażona w 15 nowych komputerów wraz z monitorami najnowszej generacji. Komputery posiadają 64 bitową wersję systemu operacyjnego Windows 7. System współpracuje z nową tablicą interaktywną Promethean i sieciowym urządzeniem wielofunkcyjnym. Wszystkie komputery są zabezpieczone licencjonowanym programem antywirusowym i Ochroną Rodzicielską z pakietu Windows Live. Galeria

Pracownia komputerowa Apple

W 2007 roku przy współfinansowaniu EFS szkoła otrzymała pracownię komputerową. Na wyposażenie pracowni składa się dziesięć komputerów firmy Apple, MacBook, skaner oraz drukarka. Uczniowie poznają unixowy system Tiger 10.4 i zapoznają się z różnorodnymi programami do obsługi multimediów. Galeria

Pracownia przedmiotów przyrodniczych

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony fundacji RENOVABIS została zmodernizowana i wyposażona pracownia przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum. W sali lekcyjnej przeznaczonej na pracownie zostały wykonane prace adaptacyjne. Założono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną pozwalającą na montaż zakupionego stołu demonstracyjnego oraz dygestorium. Zakupiono również komplety nowoczesnych pomocy dydaktycznych do chemii, fizyki i biologii umożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych metodą eksperymentu i doświadczeń. Zakupiono także przenośny komputer multimedialny z oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi szerokie wykorzystywanie tego sprzętu m.in. do prezentacji multimedialnych w ramach zajęć lekcyjnych i współpracujący z tablicą interaktywną. Galeria

Sala gimnastyczna

Została unowocześniona sala gimnastyczna oraz zakupony nowy sprzęt sportowy: różnego rodzaju piłki, stół do gry w tenisa stołowego, skrzynię gimnastyczną, wyskocznię, sprzęt do unihokeja, drabinki oraz sanki. Zachęcamy wszystkich uczniów do dodatkowych zajęć sportowych.