Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 056 648 64 16

Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu:


- Salezjańska Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum Salezjańskie

Kształcimy i wychowujemy w oparciu o stosowany w szkołach salezjańskich na całym świecie "system wychowawczy św. Jana Bosko" (rozum, religia, miłość). Szkoła jest bezpieczna, kameralna i nowoczesna. Brak anonimowości, indywidualne podejście do ucznia, atmosfera rodzinna, bliski kontakt z rodzicami.

Osiągnięcia w pracy dydaktycznej potwierdzają wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz laureaci konkursów i olimpiad. Zwiększona liczba godzin z przedmiotów wiodących i języków obcych (w szkole podstawowej od 1 klasy - 5 godz. j. angielskiego i 3 godz. j. niemieckiego; w gimnazjum grupy kilkuosobowe).

Nauczanie z wykorzystaniem technologii multimedialnych (we wszystkich klasach tablice interaktywne, projektory i nowoczesne komputery z dostępem do Internetu, sprzęt rtv). Nowy budynek szkolny, nowoczesne klasopracownie. Dwie pracownie komputerowe jedna na bazie komputerów PC z 64-bitowym systemem Windows 7, druga na bazie komputerów Apple (iMac). Centrum multimedialne w bibliotece szkolnej.

Nasi uczniowie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku: zimowiska narciarskie, spływy kajakowe, półkolonie w czasie ferii zimowych, wycieczki wakacyjne.

Powrót