Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Odwiedziny Relikwii św. Dominika Savio

Dnia 20 września ok. godziny 16.00 przybyły do Aleksandrowa Kujawskiego reliwie św. Dominika Savio. Świętego patrona młodzieży, ministrantów i matek w stanie błogosławionym. Odwiedziny tych relikwii to ważne wydarzenie dla całej Polski salezjańskiej, bowiem w większych domach salezjańskich wszystkich prowincji tj. Pilskiej, Krakowskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej przybyły, aby gromadzić wokół siebie rzesze młodzieży. Przy takiej okazji młodzież lepiej poznaje postać św. Dominika, przez odpowiednie przygotowanie dydaktyczne. Zapoznaje się, kim on był i dlaczego stał się patronem młodych ludzi.

W szkole toruńskiej, przygotowania do tej wizyty trwały już dużo wcześniej głównie na katechezach o św. Dominiku Savio, okolicznych gazetkach oraz analizowaniu jego życia z przygotowanej szczególnie na tę okazję „Naszej Arki”. Tuż przed Jego przybyciem odbywały się dni, tzw. Triduum przygotowujące do odwiedzin tych relikwii w Aleksandrowie.

Młodzież ze szkół salezjańskich (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa) w Toruniu wybrała się pod przewodnictwem ks. Mirosława Wierzbickiego i pani mgr Grażyny Pietruszczak na spotkanie z „Dominikiem”. Autokar przybył do Aleksandrowa w chwili przywiezienia dużej urny, w której znajdowały się relikwie Dominika Savio. Wszyscy obecni mogli zobaczyć z bliska tę urnę, a nawet ją dotknąć. W tak bliskim kontakcie zapewne w swoich myślach wielu postanawiało i myślało jakieś zmianach w swoim życiu. Urnę niosło 12 mężczyzn, waży ona, bowiem ok. 400 kg. Została ustawiona w centrum dolnego kościoła w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Aleksandrowie Kujawskim. Razem wsłuchiwaliśmy się w rozważania o św. Dominiku, każdy jeszcze bardziej mógł poznać go spoglądając na woskową postać świętego, uwiecznionego w sytuacji szczególnej, jaką była przeżyta ekstaza, czyli osobista rozmowa i zachwyt z powodu bliskości Boga. Działo się to w Turyńskim kościele pw. Św. Franciszka Salezego na Valdocco.

Młodzież i dzieci z naszych szkół mogła osobiście doświadczyć i poznać wielkość św. Dominika, bo choć był bardzo młody, to jednak ukazał nam wiele wartości, którymi możemy się kierować w swoim życiu. Jego miłość do Jezusa i Matki Najświętszej, do Eucharystii i Sakramentu Pokuty staje się dla każdego konkretnym przesłaniem w pracy nad własnym życiem chrześcijańskim. Przyjaźń z kolegami robienie wszystkiego, by ci, którzy są jeszcze daleko od Boga mogli się do Niego przybliżać stała się dla nas odpowiednim wezwaniem. Dominik utworzył Towarzystwo Niepokalanej, po to, by umacniać słabszych kolegów oraz pomagać księdzu Bosko w wychowywaniu młodych ludzi. Sądzę, że i w tym przypadku jesteśmy w stanie naśladować Dominika, tworząc w naszej szkole takie Towarzystwo, które będzie miało podobne cele. O ile lepiej żyje się wszystkim wiedząc, że zawsze są w szkole tacy, którzy czekają tylko, aby mi pomóc. Jest to wyzwanie dla tych, którzy mają odwagę i nie boją się podjąć ważnego przedsięwzięcia na przyszłość. Osobiście jestem pewien, że bardzo konkretne owoce spotkania ze św. Dominikiem Savio będą widoczne w naszej szkole. Prośmy Go, zatem, niech On wyprasza nam potrzebne łaski, byśmy potrafili w młodzieńczej radości otwierać nasze serca dla Pana Boga. Zachęcam by ci, którzy byli na w Aleksandrowie dzielili się tą radością z kolegami w szkole, z rodzeństwem i rodziną w domu oraz z przyjaciółmi na podwórku czy parafii. Możemy stawać się wszędzie dobrymi apostołami, tak jak św. Dominik szerząc miłość Bożą wokół siebie. Odwagi. Pozdrawiam wszystkich z salezjańską radością.

Ks. Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB