Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16
torun@salezjanie.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do klasy pierwszej
Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego na rok szkolny 2016/2017

Składanie dokumentacji w tym podania o przyjęcie do szkoły i potwierdzenie wpłaty wpisowego do 10 czerwca
Spotkania rodziców i kandydatów do klasy I z ks. Dyrektorem do 20 czerwca
Złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 30 czerwca, godz. 12.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji (listy przyjętych uczniów) 29 czerwca 2016r, godz. 12.00
Podpisanie umowy przez rodziców z dyrektorem szkoły (prosimy przygotować numer dowodu osobistego i pesel) 29 i 30 czerwca