Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16
torun@salezjanie.pl

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego
im. św. Dominika Savio na rok szkolny 2019/2020

 1. W roku szkolnym 2019/2020 planuje się utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych 20-25 osobowych oraz dwóch oddziałów przedszkolnych dla sześciolatków tzw. "zerówek" 20-25 osobowych.
 2. Od 14 stycznia 2019r. (godz. 9.00) do 30 kwietnia 2019r. - rodzice (prawni opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty.
 3. Wymagane dokumenty do klasy pierwszej Sp:
  1. podanie o przyjęcie kandydata do klasy 1, (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.torun.salezjanie.pl),
  2. karta informacyjna o gotowości szkolnej (po otrzymaniu z przedszkola),
  3. 3 zdjęcia,
  4. kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  5. opinia księdza proboszcza,
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego.
 4. Wymagane dokumenty do "zerówki":
  1. podanie o przyjęcie kandydata "zerówki", (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.torun.salezjanie.pl),
  2. kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  3. 3 zdjęcia,
  4. opinia księdza proboszcza,
  5. potwierdzenie wpłaty wpisowego.
 5. O przyjęciu kandydata do do klasy 1 i "zerówki" decydują następujące kryteria:
  1. data zapisu kandydata do szkoły,
  2. data złożenia podania wraz z wymaganą dokumentacją,
  3. rozmowa rodziców i dziecka z ks. Dyrektorem.
 6. Rekrutacja rodzeństwa uczniów szkoły salezjańskiej rozpoczyna się 07  stycznia 2019r.
 7. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania gotowości szkolnej.
 8. Od 25 marca do 30 kwietnia 2019r. - spotkania ks. Dyrektora z rodzicami i kandydatami do klasy pierwszej i "zerówki".
 9. 10 maja 2019r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszej i "zerówki".
 10. Do 17 maja 2019r. podpisanie umowy o pobieraniu nauki.
 11. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy 1 i "zerówki" podejmuje Dyrektor Szkoły.
 12. 27 maja 2019r. godz. 17.00 - spotkanie rodziców i uczniów z dyrekcją i wychowawcami oraz przymiarka strojów szkolnych.
 13. 28 maja 2019r. godz. 17.00 - spotkanie rodziców i uczniów "zerówek" z dyrekcją i wychowawcami.

Podanie do kl. 1
Podanie do "Zerówki"
Warunki finansowe
Harmonogram rekrutacji