Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 56 648 64 16
torun@salezjanie.pl

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego
im. św. Dominika Savio na rok szkolny 2018/2019

 1. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się utworzenie dwóch oddziałów klas pierwszych 20-25 osobowych.
 2. Od 12 lutego godz. 9:00 do 28 marca 2018r. - rodzice (prawni opiekunowie) składają w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie kandydata do klasy I, (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.torun.salezjanie.pl),
  2. karta informacyjna o gotowości szkolnej (po otrzymaniu z przedszkola),
  3. kserokopia skróconego aktu urodzenia,
  4. opinia księdza proboszcza,
  5. potwierdzenie wpłaty wpisowego.
 4. O przyjęciu kandydata do klasy I decydują następujące kryteria:
  1. data zapisu kandydata do szkoły,
  2. data złożenia podania wraz z wymaganą dokumentacją,
  3. rozmowa rodziców i dziecka z ks. Dyrektorem.
 5. Rekrutacja rodzeństwa uczniów szkoły salezjańskiej rozpoczyna się 05 lutego 2018r.
 6. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badania gotowości szkolnej.
 7. Od 4 kwietnia do 27 kwietnia 2018r. - spotkania ks. Dyrektora z rodzicami i kandydatami do klas pierwszych.
 8. 11 maja 2018r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych.
 9. Do 18 maja 2018r. podpisanie umowy o pobieraniu nauki.
 10. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy I podejmuje Dyrektor Szkoły.
 11. 28 maja 2018r. godz. 17.00 - spotkanie rodziców i uczniów z dyrekcją i wychowawcami oraz przymiarka strojów szkolnych.

Podanie do pobrania
Podanie do pobrania - rekrutacja uzupełniająca do klasy siódmej
Warunki finansowe
Harmonogram rekrutacji