ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Akcja charytatywna „Szlachetna Paczka”

Akcję koordynuje Szkole Koło „Caritas”

Od wielu lat przed Świętami Bożego Narodzenia jako społeczność szkolna włączamy się w akcję charytatywną „Szlachetna Paczka”, wspierając potrzebujące rodziny. W tym roku pomocą zostały objęte dwie wielodzietne rodziny. W piątek 10 grudnia br. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pakowali wszystkie zebrane, zakupione dary i w sobotę zostały przewiezione do punktów magazynowych koordynujących te działania.
Szanowni Państwo, jak co roku okazaliście ogromną szczodrość, życzliwość i wielkość waszych serc! Od wolontariuszy opiekujących się danymi rodzinami wiemy, że płynęły łzy wielkiej wdzięczności, niedowierzania, wzruszenia i radości.
W imieniu obdarowanych rodzin serdecznie Wam wszystkim dziękujemy!

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl