ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Regulamin Szkolnego Centrum Informacji

REGULAMIN S.C.I.

 1. Szkolne Centrum Informacji jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.
 2. Uczniowie zostają użytkownikami S.C.I. na podstawie listy zapisanej w dzienniku lekcyjnym.
 3. Korzystanie ze Szkolnego Centrum jest bezpłatne dla osób wymienionych w punkcie 1.
 4. S.C.I. udostępnia zbiory czytelnikom indywidualnym do domu oraz na miejscu – w kąciku czytelniczym.
 5. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne, mogą dokonywać zbiorowych wypożyczeń, za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele Ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 6. Czytelnik może wypożyczać jednorazowo trzy książki (w tym jedną z kanonu lektur języka polskiego), na okres 2 tygodni, z możliwością przedłużenia wypożyczeń.
 7. Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 8. Lektury podaje nauczyciel bibliotekarz. Użytkownicy S.C.I. mogą samodzielnie wybierać i przeglądać książki w miejscu do tego przeznaczonym (wolny dostęp do półek).
 9. Zbiory audiowizualne (kasety i płyty) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 10. Szkolne Centrum Informacji posiada kącik czytelniczy. Można z niego korzystać w godzinach otwarcia S.C.I.
  • Uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich i toreb.
  • Wydawnictwa informacyjne za zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
  • Fakt korzystania z kącika czytelniczego winien być udokumentowany wpisem w zeszycie odwiedzin.
 11. Obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 12. Czytelnik zobowiązany jest przejrzeć książkę natychmiast po wypożyczeniu i zgłosić ewentualne uszkodzenia nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia, zobowiązany jest zwrócić książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zagubionej (zniszczonej) książki.
 14. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone najpóźniej dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 15. Uczniowie i nauczyciele szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się ze Szkolnym Centrum Informacji.
 16. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokument.

Biblioteka – aktualności

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl