ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

CLICK on CLIL

KLIK na CLIL? Czemu nie!

Jak chcemy się uczyć? Jak chcemy nauczać innych? Nasz zespół nauczycieli języka angielskiego proponuje uczniom naszej szkoły Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe, czyli CLIL. Czym jest CLIL? Czymś niezwykle przyjemnym w nauczaniu języka obcego, w tym wypadku będziemy mówić o języku angielskim.

Przyjemność polega na tym, że wprowadzając takie podejście metodyczne, otrzymujemy dwa w jednym, tj. pogłębiamy nasze umiejętności językowe, rozszerzając jednocześnie naszą wiedzę z innych przedmiotów.

click on clil logo

Język staje się narzędziem za pośrednictwem którego możemy zaznajomić się z wydarzeniami historycznymi, wejść w świat fauny i flory, poznać sylwetki znanych wynalazców, czy wykonać parę ćwiczeń fizycznych. A wszystko to przy udziale języka obcego. Dlaczego to jest przyjemne? Bo wiedzę, którą zdobywamy w języku ojczystym, przenosimy dalej i, w kontaktach z przyjaciółmi zza granicy, ucząc się, studiując w innym kraju, możemy kiedyś porozmawiać o Wojnie Stuletniej, czy opisać najdłuższe rzeki na Wyspach Brytyjskich, posługując się właśnie językiem angielskim. I to płynnie.

Skąd więc ten skrót CLIL?

Teraz łatwiej będzie zrozumieć:

  • C – Content, czyli zawartość lub materiał merytoryczny z innych przedmiotów, o którym chcemy porozmawiać na lekcji, czy wokół którego chcemy zbudować naszą lekcję;
  • L Language, czyli język, nic innego jak nasze narzędzie za pośrednictwem którego wprowadzamy pojęcia, dyskutujemy, bronimy swoich racji;
  • I – Integrated, czyli zintegrowany. Jest to sposób umiejętnego połączenia zagadnienia z językiem, aby każdy zrozumiał i wyniósł ważne informacje z lekcji;
  • L – Learning, czyli uczenie. Należy tak umiejętnie operować językiem i określonym zagadnieniem tematycznym, aby uczeń, przy nieodzownej pomocy nauczyciela, w sposób zaangażowany przechodził przez poszczególne ćwiczenia lekcyjne, wzbogacając swój rozwój językowy oraz rozbudzając ciekawość do i wiedzę z innych przedmiotów.

Przy CLIL-u pojawia się często pytanie: Kto prowadzi takie lekcje? W zależności od tego, czy mamy do czynienia z jednym z poniższych typów CLILa, lekcje prowadzone są zawsze przez umiejętnie dobranych i przygotowanych dydaktyków.

SOFT CLIL, czyli miękka odmiana CLILa. Takie lekcje prowadzi nauczyciel języka, który dysponuje materiałami dydaktycznymi i jest bardzo dobrze przygotowany metodycznie i merytorycznie. Tutaj wiedza z innych przedmiotów sprowadza się często do podstawowego słownictwa, które jest wykorzystane w ćwiczeniach aktywizujących, wcześniej przemyślanych i umiejętnie dobranych do poziomu uczniów.

MID CLIL, czyli umiarkowana odmiana CLILa. W umiarkowanym CLILu nauczyciel języka współpracuje z nauczycielem przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu dostarcza słownictwo, wyrażenia, które potrzebne będą na jego lekcji. Zadaniem językowca jest wcześniejsze przygotowanie uczniów do aktywnego korzystania z tego słownictwa na późniejszej lekcji, np. geografii. Językowiec wprowadza określone słownictwo, sprawdzając wymowę, pisownię, znaczenie, zastosowanie. Tak wyposażony uczeń może przejść przez lekcje geografii w języku angielskim, prowadzoną rzecz jasna przez nauczyciela przedmiotu, którego poziom języka jest co najmniej na B2.

HARD CLIL, czyli twarda odmiana CLILa. W tym wypadku mamy do czynienia z uczeniem dwujęzycznym, w którym to nauczyciel przedmiotu opracowuje swoje lekcje lub też część lekcji w języku obcym i, posługując się określonymi materiałami dydaktycznymi, przeprowadza lekcje w ciągu roku szkolnego.
W naszej szkole skupiamy się teraz na miękkim CLILu, ale są nauczyciele przedmiotu, którzy są otwarci na pracę nad umiarkowanym czy twardym CLILem, idąc w stronę dwujęzyczności. Najważniejsze, aby nauka dawała radość i aby była przyjemna. Temu służy CLIL, który na dobre zagościł w naszej szkole i znajduje coraz większe grono zwolenników. Taka nauka na pewno zaprocentuje w przyszłości, bo CLIL pokazuje, że uczymy się od siebie, odkrywamy nowe pokłady wiedzy i zdolności, rozwijamy się na wielu płaszczyznach. Wiemy też, że im więcej z tych pokładów czerpiemy, tym więcej wiedzy i języka chcemy użyć. Nic nie może nas w tych poszukiwaniach ograniczać. Jeden KLIK na CLIL i wiesz, że tak też chcesz się uczyć!

Zapraszamy do nas!

CLICK on CLIL – aktualności

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl