ul. Św. Jana Bosko 1, 87-100 Toruń, PL

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej torun.salezjanie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-28.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Filmy te są osadzone na stronie za pośrednictwem serwisu Youtube, zawierają treści stworzone przez uczniów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań szkoły.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie https://torun.salezjanie.pl/archiwum/ nie są w pełni dostępne cyfrowo. Pod tym adresem umieszczona jest poprzednia wersja strony szkoły w przestarzałej technologii i zawiera treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zapewnienie dostępności tej funkcji oznaczałoby bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-12-28.

Przegląd deklaracji dostępności został wykonany w dniu 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę za pomocą listy kontrolnej opracowanej przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej torun.salezjanie.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli na stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej zgłoś to do sekretariatu szkoły na adres mailowy sekretariat@torunsalezjanie.pl lub telefonicznie – tel. 56 648 64 16.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do dyrektora Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej

 1. Do budynku prowadzi 7 wejść, 2 wejścia od wjazdu od ulicy św. Jana Bosko oznaczone literami A i B, wejście od parkingu oznaczone C. Na dziedziniec wewnętrzny wychodzą 4 wyjścia ewakuacyjne D, E, F i G. Przy wyjściu G znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
 3. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia A.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia w budynku. W części dwupiętrowej jest winda.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

WAŻNE STRONY

NA SKRÓTY

realizacja Wordpress pre.com.pl