Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Salezjanie Współpracownicy w Toruniu

W sobotę 24 stycznia b.r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie inicjujące powstanie wspólnoty Salezjanów Współpracowników. Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników jest jedną z grup Rodziny Salezjańskiej. Jak czytamy w Statucie stowarzyszenie: jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego i jest wezwane do szerzenia poprzez wartości ewangeliczne, charakterystycznych cech tożsamości charyzmatycznej i duchowej Rodziny Apostolskiej księdza Bosko. Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego. Spotkanie rozpoczęła wspólnie przeżyta Eucharystia, następnie ks. Mariusz Witkowski oraz dk. Waldemar Rozynkowski przybliżyli zebranym dzieło Salezjańskich Współpracowników, zachęcając do jego zawiązania przy toruńskich szkołach. Na koniec spotkaliśmy się przy wspólnym stole, na obiedzie. W spotkaniu wzięło udział 14 osób: ks. Mariusz Witkowski, ks. Krzysztof Szynkowski, ks. Paweł Żurawiński, koadiutor Andrzej Okoniewski, Magdalena Bednarczyk, Iwona Matyjasik, Małgorzata Tomaszewska, Agnieszka Ingielewicz, Magdalena Lutowska, Grażyna Piskorska, Hanna Rozynkowska, Jan Malicki, Dawid Barna, oraz dk. Waldemar Rozynkowski. Kolejne spotkanie organizacyjne przygotowujące grunt pod powołanie stowarzyszenia będzie miało miejsce dnia 3 marca o godz. 18.00 w szkole. Zapraszamy wszystkich chętnych do zainteresowania i udziału w tworzeniu tego nowego dzieła. Bliższych informacji można uzyskać u dyrektora ks. Mariusza Witkowskiego lub u dk. Waldemara Rozynkowskiego (wr@umk.pl).
Dk. Waldemar Rozynkowski