Salezjanie
87-100 Toruń
ul. Storczykowa 66a
tel. 056 648 64 16

Pierwsza wspólnota Salezjanów Współpracowników w Toruniu

Dnia 15 czerwca b.r. miała miejsce w Toruniu w kaplicy szkół salezjańskich ceremonia złożenia przyrzeczeń przez kandydatów do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Przyrzeczenia złożyli: Magdalena Karczewska, Małgorzata Tomaszewska, Iwona Matyjasik, Magdalena Bednarczyk, Agnieszka Ingielewicz, Hanna Rozynkowska, Wojciech Dembek oraz dk. Waldemar Rozynkowski. Złożono je w obecności: wikariusza inspektora pilskiego ks. Adama Popławskiego, delegata inspektorialnego ks. Marcina Nowickiego oraz koordynatora prowincjalnego Małgorzaty Gozdery. W wydarzeniu tym uczestniczyli także wszyscy salezjanie wspólnoty toruńskiej, z ks. dyr. Mariuszem Witkowskim na czele. Złożenie przyrzeczeń przez kandydatów zapoczątkowało istnienie w Toruniu pierwszej wspólnoty Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Powiększyła się w ten sposób, w naszym mieście, Rodzina Salezjańska. Przypomnijmy, że Salezjanie Współpracownicy to jedno z głównych dzieł, które zostało założone przez św. Jana Bosko. Święty ten powołał do życia trzy wspólnoty: Towarzystwo świętego Franciszka Salezego (1859 rok), Instytut Córek Maryi Wspomożycielki (1872 rok) oraz Pobożny Związek Współpracowników Salezjańskich (1876 rok). Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników, jak czytamy w zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 2013 roku Statucie: jest nosicielem wspólnego powołania salezjańskiego i jest wezwane do szerzenia poprzez wartości ewangeliczne, charakterystycznych cech tożsamości charyzmatycznej i duchowej Rodziny Apostolskiej księdza Bosko. Stowarzyszenie wnosi do Rodziny salezjańskiej specyficzne wartości swego stanu świeckiego, szanując tożsamość i autonomię właściwą każdej grupie.
Dk. Waldemar Rozynkowski