Salezjanie
87-100 Toruń
ul. św. Jana Bosko 1
tel. 056 648 64 16

KLIK na CLIL? Czemu nie!

Jak chcemy się uczyć? Jak chcemy nauczać innych? Nasz zespół nauczycieli języka angielskiego proponuje uczniom naszej szkoły Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo-Językowe, czyli CLIL. Czym jest CLIL? Czymś niezwykle przyjemnym w nauczaniu języka obcego, w tym wypadku będziemy mówić o języku angielskim. Przyjemność polega na tym, że wprowadzając takie podejście metodyczne, otrzymujemy dwa w jednym, tj. pogłębiamy nasze umiejętności językowe, rozszerzając jednocześnie naszą wiedzę z innych przedmiotów. Język staje się narzędziem za pośrednictwem którego możemy zaznajomić się z wydarzeniami historycznymi, wejść w świat fauny i flory, poznać sylwetki znanych wynalazców, czy wykonać parę ćwiczeń fizycznych. A wszystko to przy udziale języka obcego. Dlaczego to jest przyjemne? Bo wiedzę, którą zdobywamy w języku ojczystym, przenosimy dalej i, w kontaktach z przyjaciółmi zza granicy, ucząc się, studiując w innym kraju, możemy kiedyś porozmawiać o Wojnie Stuletniej czy opisać najdłuższe rzeki na Wyspach Brytyjskich, posługując się właśnie językiem angielskim. I to płynnie.
Skąd więc ten skrót CLIL? Teraz łatwiej będzie zrozumieć:
- C- Content, czyli zawartość lub materiał merytoryczny z innych przedmiotów, o którym chcemy porozmawiać na lekcji, czy wokół którego chcemy zbudować naszą lekcję;
- L- Language, czyli język, nic innego jak nasze narzędzie za pośrednictwem którego wprowadzamy pojęcia, dyskutujemy, bronimy swoich racji;
- I- Integrated, czyli zintegrowany. Jest to sposób umiejętnego połączenia zagadnienia z językiem, aby każdy zrozumiał i wyniósł ważne informacje z lekcji;
- L- Learning, czyli uczenie. Należy tak umiejętnie operować językiem i określonym zagadnieniem tematycznym, aby uczeń, przy nieodzownej pomocy nauczyciela, w sposób zaangażowany przechodził przez poszczególne ćwiczenia lekcyjne, wzbogacając swój rozwój językowy oraz rozbudzając ciekawość do i wiedzę z innych przedmiotów.
Przy CLIL-u pojawia się często pytanie: Kto prowadzi takie lekcje? W zależności od tego, czy mamy do czynienia z jednym z poniższych typów CLILa, lekcje prowadzone są zawsze przez umiejętnie dobranych i przygotowanych dydaktyków.
- SOFT CLIL, czyli miękka odmiana CLILa. Takie lekcje prowadzi nauczyciel języka, który dysponuje materiałami dydaktycznymi i jest bardzo dobrze przygotowany metodycznie i merytorycznie. Tutaj wiedza z innych przedmiotów sprowadza się często do podstawowego słownictwa, które jest wykorzystane w ćwiczeniach aktywizujących, wcześniej przemyślanych i umiejętnie dobranych do poziomu uczniów.
- MID CLIL, czyli umiarkowana odmiana CLILa. W umiarkowanym CLILu nauczyciel języka współpracuje z nauczycielem przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu dostarcza słownictwo, wyrażenia, które potrzebne będą na jego lekcji. Zadaniem językowca jest wcześniejsze przygotowanie uczniów do aktywnego korzystania z tego słownictwa na późniejszej lekcji, np. geografii. Językowiec wprowadza określone słownictwo, sprawdzając wymowę, pisownię, znaczenie, zastosowanie. Tak wyposażony uczeń może przejść przez lekcje geografii w języku angielskim, prowadzoną rzecz jasna przez nauczyciela przedmiotu, którego poziom języka jest co najmniej na B2.
- HARD CLIL, czyli twarda odmiana CLILa. W tym wypadku mamy do czynienia z uczeniem dwujęzycznym, w którym to nauczyciel przedmiotu opracowuje swoje lekcje lub też część lekcji w języku obcym i, posługując się określonymi materiałami dydaktycznymi, przeprowadza lekcje w ciągu roku szkolnego.
W naszej szkole skupiamy się teraz na miękkim CLILu, ale są nauczyciele przedmiotu, którzy są otwarci na pracę nad umiarkowanym czy twardym CLILem, idąc w stronę dwujęzyczności. Najważniejsze, aby nauka dawała radość i aby była przyjemna. Temu służy CLIL, który na dobre zagościł w naszej szkole i znajduje coraz większe grono zwolenników. Taka nauka na pewno zaprocentuje w przyszłości, bo CLIL pokazuje, że uczymy się od siebie, odkrywamy nowe pokłady wiedzy i zdolności, rozwijamy się na wielu płaszczyznach. Wiemy też, że im więcej z tych pokładów czerpiemy, tym więcej wiedzy i języka chcemy użyć. Nic nie może nas w tych poszukiwaniach ograniczać. Jeden KLIK na CLIL i wiesz, że tak też chcesz się uczyć! Zapraszamy do nas!

WSPÓŁPRACA MIEDZYNARODOWA

Okazja do wykorzystania języka angielskiego w praktyce, czyli możliwość swobodnego porozmawiania z obcokrajowcem, jest dla uczniów bezcenna, dlatego organizujemy spotkania z gośćmi z zagranicy. Sprawiają one uczniom ogromną radość. Przede wszystkim dlatego, że pozwalają sprawdzić włożoną w naukę języka obcego pracę i ocenić swoje umiejętności. Spotkania z osobami z innych krajów pozwalają też z bliska - nie tylko z kart podręczników i filmów - poznać inną kulturę: historię, kuchnię, zwyczaje, codzienne rytuały. Uczniowie mogą się dowiedzieć, co obcokrajowcy myślą o nas, porównać i sprawdzić nasze wcześniejsze przekonania na temat innych krajów i ich mieszkańców. Gościliśmy już ciekawe osoby z Anglii, Kanady, Nowej Zelandii, Francji, Hiszpanii, Turcji i Włoch. Językiem komunikacji był angielski. W ramach współpracy międzynarodowej nasi starsi uczniowie korespondują w języku angielskim z uczniami z Włoch i Hiszpanii. W ramach szkolnych wyjazdów uczniowie odwiedzili też ciekawe miejsca w Niemczech, Włoszech i na Litwie. Natomiast młodsze dzieci, uczniowie klas 1-3, piszą listy i uczestniczą w zajęciach prowadzonych poprzez Skype'a z rówieśnikami z wielu krajów w ramach projektu eTwinning.

CENTRUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Nasi uczniowie już od 2016 roku z sukcesem przystępują do prestiżowych międzynarodowych egzaminów językowych University of Cambridge. Młodsi uczniowie przygotowują się do egzaminów Young Learners (YLE), zaś starsi do Preliminary English Test (PET) oraz First Certificate in English (FCE). Dzięki temu nasza szkoła jest oficjalnym Centrum Przygotowującym do egzaminów językowych University of Cambridge. Może w tym roku Ty chciałbyś zdobyć międzynarodowy certyfikat potwierdzający dobrą znajomość języka angielskiego? YLE? KET? PET? FCE? Any questions? Ask your English teachers!

UMOWA PATRONACKA Z UNIWERSYTETEM MIKOŁAJA KOPERNIKA

Miło nam poinformować o działaniach wynikających z Umowy Patronackiej wiążącej naszą szkołę z Wydziałem Filologicznym UMK. W ramach tej współpracy, co roku organizujemy cykl ciekawych zajęć językowych przygotowywanych specjalnie dla naszych uczniów przez studentów pracujących pod kierunkiem metodyka mgr Krzysztofa Strzemeskiego. Zarówno idea zajęć na uniwersytecie jak i wyjątkowa ich forma - najróżniejsze gry językowe: "double", "Monopoly", "taboo", wyścigi z czasownikami nieregularnymi i "strzelanki słownikowe" z użyciem różnorodnych rekwizytów, to świetna zabawa, wspaniała lekcja powtórkowa i doskonała możliwość sprawdzenia oraz wykorzystania swoich umiejętności językowych. Tego typu spotkania przynoszą dużą satysfakcję zarówno naszym uczniom jak i studentom prowadzącym zajęcia. Cieszymy się, że cele Patronatu, takie jak: sprawowanie przez wydział opieki naukowo-dydaktycznej poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne, wspieranie kształcenia młodzieży i studentów w celu zdobywania wiedzy oraz dobrego przygotowywania do pracy zawodowej, a także patriotyczne wychowanie młodzieży, nie są tylko suchymi zapisami, ale realizowanymi działaniami.

JĘZYKOWE WARSZTATY METODYCZNE

Od 2017 roku organizujemy się cykliczne warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego z Torunia i okolic. Warsztaty przygotowywane są przez zespół języka angielskiego i dotyczą najnowszych trendów edukacyjnych. Spotkania te są okazją do wymiany doświadczeń, do przedstawienia praktycznych rozwiązań dydaktycznych, czy do rozmów w miłej atmosferze. Idea warsztatów została zainicjowana przez naszą anglistkę - Anitę Lewicką, długoletniego metodyka języka angielskiego, autorkę podręczników i repetytoriów. Pierwsze warsztaty miały miejsce 1 kwietnia 2017r. Na trzech sesjach warsztatowych omówiono następujące zagadnienia:
- Projekty eTwinning dla młodszych i starszych - Małgorzata Świtajska
- Use your head to make learning by heart easy - jak z głową i ciałem podejść do słówek, czyli o zaletach uczenia/ nauczania ucieleśnionego i metaforycznego - Aleksandra Szudy-Sojak
- Spring is in the air - CLIL wiosennie, czyli o poszukiwaniu, modyfikowaniu i adaptowaniu, aby umysły uczniów nam rozkwitały - Anita Lewicka
Drugie warsztaty odbyły się 25 listopada 2017r., a ich tematyka dotyczyła kolejnych praktycznych rozwiązań edukacyjnych. W dwóch blokach tematycznych poruszono następujące zagadnienia:
- Wykorzystanie technologii i narzędzi komputerowych w procesie kształcenia w Szkole Podstawowej - Małgorzata Świtajska - A taste of literature, a drop of culture: przepisy na lekcje z CLILem w tle - tworzenie oraz adaptowanie materiałów dydaktycznych - Anita Lewicka
Trzecie warsztaty odbyły się 8 czerwca 2018r., a oczekiwania nauczycieli biorących udział w spotkaniu dotyczyły Egzaminu Ósmoklasisty. A oto przebieg:
- Co słychać w Egzaminie Ósmoklasisty - prezentacja publikacji przez przedstawicielki wydawnictw Pearson Polska i Oxford University Press
- Coś nowego, coś starego, coś ciekawego - analiza zadań na Egzaminie Ósmoklasisty - Anita Lewicka
- Spice Up Your Teaching Vocabulary - słownictwo kluczem do komunikacji na co dzień i do Egzaminu Ósmoklasisty - dr Beata Trapnell
- Bądźmy otwarci na zadania otwarte na Egzaminie Ósmoklasisty - strategie, wskazówki, przykłady adaptacji materiałów, CLIL - Anita Lewicka

Na wszystkich warsztatach, dzięki patronatowi wydawnictw Oxford University Press oraz Pearson, każdy z uczestników otrzymał teczki z materiałami promocyjno-dydaktycznymi, Repetytoria z każdego z wydawnictw, gadżety reklamowe i środki dydaktyczne, a od prowadzących praktyczne rozwiązania w postaci powielonych materiałów kserograficznych. W przerwie można było zapoznać się z bogatą ofertą wydawniczą proponowaną przez Księgarnię Językową BOOKS. Każdy nauczyciel, czy to z przedszkola, szkoły podstawowej, średniej, wykładowca czy metodyk ze szkoły wyższej, znalazł zawsze coś dla siebie. Nauczyciele obecni na warsztatach, wypełniając ankiety ewaluacyjne, za każdym razem przyznają naszym prelegentom najwyższe oceny za przeprowadzenie wartościowych i praktycznych sesji. Uczestnicy wyrażają nadzieję, że takie warsztaty będą miały swoją kolejną odsłonę. Najbliższe warsztaty odbędą się 23 listopada 2018 r. Tym razem porozmawiamy o przetwarzaniu językowym i innych zadaniach otwartych na Egzaminie Ósmoklasisty, jak i skupimy się na CLILu w ujęciu leksykalnym od przedszkola do szkoły średniej. Serdecznie zapraszamy!