* pierwszy tydzień miesi±ca po umówieniu min. 1 dzień wcze¶niej