ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w roku szkolnym 2018/2019 w przygotowaniu
dla gimnazjum